S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Kontakty

ZOO RENNER - David Renner
Biskupcova 2444/49
Praha 3 130 00
tel: +420 704 447 564
info(a)zoorenner.cz
IČO: 08357650
datová schránka: 3pi9exz

Novinky

arr3Věrnostní programVěrnostní program ZOO RENNER Věrnostní program ZOO RENNER je věrnostní program pro registrované...

Akční produkty:

naše cena 509,40 Kč
skladem
naše cena 349,00 Kč
skladem
naše cena 1 590,00 Kč
skladem

Nejprodávanější

naše cena 129,00 Kč
skladem
naše cena 299,00 Kč
skladem
naše cena 79,90 Kč
skladem

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zoorenner.cz

 

1. ÚVODNÍ NASTAVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ZOO RENNER - fyzické osoby David Renner Biskupcova 2444/49 Praha 3 130 00 identifikační číslo 08357650 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zoorenner.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zoorenner.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou uživatele a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (pokud je prodávající plátcem daně z přidané hodnoty). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platí též pro výdejní místa)

 • bezhotovostně převodem na jeden z účtu prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně platební kartou.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.(není-li slevová akce výslovně nastavena jinak)

4.7  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či vyplněním formuláře na webu www.zoorenner.cz

5.3 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, mimo opotřebení které vzniklo z důvodu se zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat jednorázový poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platných cen dopravy uvedených na webu prodávajícího.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6 Dodací doba se pohybuje v rozmezí od 2 do 14 pracovních dnů - počítá se od doby potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4  Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o reklamaci. 

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7.7 Při osobním odběru objednaného zboží má zákazník možnost odevzdat použité elektrozařízení v kamenné prodejně. V případě dodání objednávky prostřednictvím přepravní služby, poskytuje ZOO RENNER možnost odvozu použitého elektrozařízení (kus za kus). Jestliže má zákazník o tuto službu zájem, stačí připsat svůj požadavek do poznámky při odesílání objednávky a elektrozařízení předat řidiči přepravní služby. Služba je poskytována na základě fakturace a dodání stejného elektrozařízení, jaké má zákazník v úmyslu odevzdat. Zpětný odběr použitého elektrozařízení zajišťuje ZOO RENNER bezplatně. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9. 3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a pro účely zpětného hodnocení vyřízení objednávky.

9.4  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a zároveň, že má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

9.8  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Doručování

11.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zoorenner.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího: ZOORENNER - David Renner, Biskupcova 2444/49, 130 00 Praha 3, IČO:08357650,  info@zoorenner.cz, tel. +420 704 447 564.

13.6 Kontaktní údaje provozovna - ZOO RENNER - Koněvova 2496/223, 130 00 Praha 3

V Praze dne 20.11.2019

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WIFI SLUŽBY NA PRODEJNÁCH ZOO RENNER

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WIFI SLUŽBY

 1. Bezplatnou WiFi službu nabízenou v prodejnách ZOO RENNER (dále jen „WiFi služba“) poskytuje ZOO RENNER - David Renner (dále jen ZR, ZOO RENNER „my“,  „nás“ nebo „naše“), se sídlem Biskupcova 2444/49 Praha 3 13000
 2. Používáním WiFi služby  potvrzujete, že je vám 18 či více let a souhlasíte, že jste vázáni těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“). Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte WiFi službu. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Nepřerušeným používáním WiFi služby po jakékoli změně těchto Podmínek (případně po souhlasu s upraveným zněním Podmínek) potvrzujete, že s upraveným zněním Podmínek souhlasíte.
 3. Máte omezené, nepřevoditelné právo přístupu k WiFi službě a používání WiFi služby, výhradně pro osobní a nekomerční účely. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neznamená převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví na vaši osobu. WiFi služba je poskytována „tak, jak je“ a ZOO RENNER neposkytuje v této souvislosti žádné záruky, tj. mimo jiné žádné záruky dostupnosti, výkonnosti, funkčnosti a zabezpečení WiFi služby nebo jejího bezchybného provozu.
 4. Pro účely používání WiFi služby odpovídáte za zajištění jakéhokoli nezbytného kompatibilního hardwaru a softwaru a berete na vědomí, že dostupnost a výkonnost WiFi služby závisí na jakýchkoli omezeních s tím souvisejících. Nejsme povinni vám poskytnout jakoukoli součinnost v souvislosti s podporou WiFi služby.
 5. Při používání WiFi služby nesmíte jednat způsobem, který může být nezákonný nebo který může jiné osoby podněcovat k nezákonnému jednání. Nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví nebo se podílet na jakékoli trestné činnosti nebo k takovému jednání podněcovat jiné osoby. Nesete odpovědnost za plnění jakýchkoli povinností vůči třetím stranám, ke kterým se při používání WiFi služby zavážete, včetně mimo jiné povinností zaplatit jakékoli poplatky, náklady, honoráře nebo jiné částky. Nemáte právo převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na jakoukoli třetí stranu.
 6. Nesmíte navštěvovat stránky s pornografickým, rasistickým nebo jinak neetickým či nezákonným obsahem. Nesmíte navazovat jakékoli kontakty nebo sjednávat schůzky s dětmi za jakýmkoli sexuálním účelem; takový kontakt zahrnuje mimo jiné: chat software, chat sítě, diskusní fóra a emailové adresáře. Nesmíte WiFi službu používat s cílem způsobit nebo se pokusit způsobit jakoukoli újmu nezletilým osobám. Nesmíte se dopustit žádného nevhodného, nemorálního nebo nepatřičného chování. Nepoužívejte WiFi službu ke shromažďování emailových adres nebo jiných osobních údajů. Nepoužívejte WiFi službu k rozesílání nevyžádaných nebo reklamních emailových zpráv.
 7. Nepoužívejte WiFi službu způsobem, který může ovlivnit WiFi službu, síť nebo jinou připojenou technologii (tj. např. nedělejte nic, co může ovlivnit poskytování naší WiFi služby jiným uživatelům nebo zařízení jiných uživatelů naší WiFi služby). Buďte ohleduplní, zejména nenahrávejte/nestahujte velké soubory a zajistěte, aby vaše zařízení bylo vybaveno aktuálním antivirovým softwarem pro ochranu vás i ostatních uživatelů.  
 8. WiFi službu nabízíme bezplatně, abychom umožnili omezený přístup k internetu. Berete na vědomí, že přístup k WiFi službě není zaručen. Souhlasíte, že mohou nastat okolnosti, kdy vám WiFi služba nebude dostupná. Mohou také nastat situace, kdy budeme monitorovat typy obsahu a/nebo stránek, které navštívíte, nebo aplikací, které použijete prostřednictvím WiFi služby. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit nebo ukončit váš přístup k WiFi službě podle vlastního uvážení a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči vaší osobě nebo jakékoli třetí straně.
 9. Zavazujete se, že ZOO RENNER odškodníte za jakékoli nároky, náhrady škody, poplatky, ztráty, náklady či výdaje vzniklé přímo či nepřímo v souvislosti s vaším používáním WiFi služby a/nebo jakýmkoli porušením těchto Podmínek, včetně jakéhokoli obsahu či materiálu, který navštívíte nebo zpřístupníte při používání WiFi služby.
 10. ZOO RENNER nenese žádnout odpovědnost za jakékoli informace, údaje nebo obsah získaný, zpřístupněný nebo přenesený v rámci vašeho používání WiFi služby. WiFi službu používáte výhradně na vlastní riziko. Berete na vědomí, že WiFi služba není zabezpečena. Berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za bezpečnost vašich údajů (což zahrnuje, mimo jiné, data přenášená při používání WiFi služby) a rovněž neneseme odpovědnost za správnost, úplnost či včasnost jakýchkoli informací získaných prostřednictvím WiFi služby z internetu.
 11. Bez ohledu na cokoli v opačném smyslu, co je v těchto Podmínkách uvedeno, platí, že v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy neneseme vůči vaší osobě nebo jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, náhrady škody, poplatky, ztráty, náklady či výdaje vzniklé přímo či nepřímo v důsledku toho, že WiFi služba, kterou vy nebo třetí strana používáte, není dostupná, nefunguje podle očekávání nebo způsobí ztrátu či poškození jakýchkoli dat.  
 12. Pokud jakýkoli kompetentní orgán považuje jakékoli ustanovení těchto Podmínek za zcela či zčásti neplatné, od počátku neplatné nebo nevymahatelné, nebude tím ovlivněna platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 13. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky se řídí a budou vykládány podle práva České republiky, bez odkazu na příslušné kolizní normy. Jakékoli spory či nároky vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, které strany nedokáží vyřešit samy, vyřeší soudy České republiky.

ZOO RENNER

David Renner

Biskupcova 2444/49

13000 Praha 3

Česká republika

Email: info@zoorenner.cz

IČ: 08357650

OWQ5ZWEx